Menu

תיקון צניחת עפעפיים | פטוזיס

תיקון צניחת עפעפיים עליונים – פטוזיס (Upper Eyelid Ptosis)

צניחת עפעף, בניגוד לעודף עור עפעפיים, היא מצב שבו שפת העפעף, ולא קפל עור העפעפיים, היא שצונחת ומכסה חלק משמעותי של העין תוך פגיעה בשדה הראיה ויצירת פגם אסתטי צניחת עפעף יכולה להיות חד-צדדית או דו-צדדית .

מהן הסיבות לצניחת עפעף?
ככלל צניחת עפעף נובעת מתפקוד לקוי של שריר ה- Levator השולט בתנועת העפעף עליון כתוצאה ממצב מולד או תהליך הדרגתי. אנו מבחינים במספר סיבות ללקוי בתפקוד השריר:

  • צניחת העפעף מפגיעה או חולשה של השכבה הסיבית שמתחברת לשריר Levator ולעפעף. זהו מצב זה שכיח אצל אנשים מבוגרים עקב שינוים ברקמת החיבור   האלסטית.
  • צניחת העפעף מחולשה או חוסר התפתחותו של אחד השרירים.
  • צניחת עפעף מפגיעה עצבית.
  • צניחת עפעף מפגיעה מכאנית ,עקב השפעה של משקל עודף על עפעף.
  • גידול על פני העפעף.
  • רקמה של צלקת.
  • שומן מופרז – סיבה הנפוצה ביותר
  • הגדלה או דפורמציה של עפעף עקב זיהום.

כיצד מטפלים בפטוזיס?
צניחת עפעף הינה תהליך שכיח והצורך בהתערבות כירורגית נובע מעוצמתו, קרי פגיעה בשדה הראיה ו/או פגם אסתטי (פתיחה חלקית של העין). הניתוח מביא לחיזוק אחד משני השרירים המרימים את העפעפיים: שריר הלבטור ושריר המולר. את הניתוח ניתן לבצע “דרך” עור העפעף, או באמצעות חתך פנימי בעפעף עפ”י מצבו של הנבדק.