Menu

האנטומיה של העפעפיים

העפעפיים הם האיבר המגן על העין. הם קפלי עור הנמצאים לפני העין ומכילים שריר וסחוס.
עפעפיים עליונים – הם הקטע שמתחת לגבות ועד לריסים עליונים .
עפעפיים תחתונים – הם קטע עור שמתחיל בריסים התחתונים ונמשך על לגבול התחתון של ארובת עין.
זהו אזור מאוד וסקולרי, מה שמאפשר ריפוי מהיר יותר וסיכוי מופחת לזיהומים.מצידם הפנימי הם מצופים ריר לח המאפשר להם להחליק על החלק הקדמי של העין – הקרנית, ולפזר בצורה הומוגנית את דוק הדמעות

ANATOMY OF EYELIDS –

העפעפיים הם האיבר המגן על העין. הם קפלי עור הנמצאים לפני העין ומכילים שריר וסחוס.
עפעפיים עליונים – הם הקטע שמתחת לגבות ועד לריסים עליונים .
עפעפיים תחתונים – הם קטע עור שמתחיל בריסים התחתונים ונמשך על לגבול התחתון של ארובת עין.
זהו אזור מאוד וסקולרי, מה שמאפשר ריפוי מהיר יותר וסיכוי מופחת לזיהומים.מצידם הפנימי הם מצופים ריר לח המאפשר להם להחליק על החלק הקדמי של העין – הקרנית, ולפזר בצורה הומוגנית את דוק הדמעות

תפקידי העפעפיים:

• להגן על גלגל העין
• לספק לחות ולמנוע התייבשות הקרנית
• להחשיך בזמן שינה
• להרחיק גופים זרים
אם חלקים גדולים של הקרנית יישארו חשופים ללא עפעוף, ללא שכבת דמעות מגנה, הקרנית לא תתפקד ותאבד את שקיפותה, במקרים קיצוניים עד עיוורון.  על החלק הקדמי של שולי העפעף מצויים ריסים.

שכבות העפעף

העפעף בנוי מ-4 שכבות עיקריות (מבחוץ פנימה):
עור – העדין ביותר בגוף
1. Orbicularis Oculi – שריר טבעתי משורטט, המצוי מתחת לעפעף. תפקידו – כווץ ועצימת עין.
2.  Tarsus   –  Tarsral Plate   משמש כשלד של עפעף העשוי מרקמת חיבור מאוד צפופה.
3. Conjunctive – לחמית. מצפה את פנים העפעף.

שקיות שומן בעפעף עליון ובעפעף תחתון (מקור: medicus.ru)

שרירי העפעפיים ותפקידם

שרירים משורטטים, רצוניים:
1. השריר הטבעתי (Orbicularis Oculi) נמצא מתחת לעור העפעף.
תפקידו – לכווץ ולעצום  את העין.
2. השריר מרים עפעף – Levator Palpebrae, גורם להרמת העפעף
ופקיחת העיניים. בתנאים מסוימים או בגיל מבוגר שריר זה נחלש ואז
נגרמת צניחת עפעפיים. העין נראית  קטנה יותר וסגורה בחלקה.

שריר חלק , לא רצוני:
Muller Muscle, תפקידו – הרמת עפעף.