Menu

ניתוח עפעפיים תחתונים

שקיות מתחת לעיניים”,נפיחות, “מבט עייף”, “עיגולים  שחורים סביב העיניים”, “עיניים שקועות” ותחושת הזדקנות של הפנים נובעים בעיקר מכך שהשומן המקיף את העין, והמצוי באופן טבעי בעומק הארובה, מתחיל לבלוט קדימה. זאת בשל חולשת השריר והמחיצה האמורים להחזיק את השומן במקומו.

בגילאים מתקדמים אנו עדים לתופעה בה הרצועות המחזיקות את העפעף התחתון במצב מתוח צמוד לעין, מתרופפות וגורמות לצניחה של העפעף התחתון כלפי מטה. במצב זה נחשף הלובן הנראה כפס לבן בין העפעף לעין. פינת העין החיצונית מקבלת זווית ההולכת ונהיית יותר כהה, במקום הזוית החדה הקיימת בנעורים. במצבים מתקדמים יותר שפת העפעף פונה החוצה ונחשפת הלחמית האדומה.

תרשים: השלבים בניתוח עפעפיים תחתונים

במקרה של בלט שומן, יבוצע ניתוח עיצוב השומן
הרופא יבצע במידת האפשר חתך נסתר ועדין דרך החלק הפנימי של העפעף וזאת על מנת להימנע מחתך חיצוני שעשוי להיות מלווה בצלקת עדינה והחלמה ארוכה יחסית .חלק משקיות השומן יוסר או ימוקם מחדש. במקרים של אבדן האסלטיות של העור יחוזק השריר התת עורי.