Menu

ניתוחי עפעפיים – חשיבות בחירת הרופא  

עיניים הינן איבר רגיש ביותר, לכן חשוב שלפני שאנו מפקידים את עינינו בידיו של רופא העיניים נבדוק את רמת מקצוענותו.

תכונותיו של רופא מקצוען:

יושר- חובתו של הרופא לומר לחולה את האמת בנוגע למצבו הבריאותי ולטיפול, כמו כן לעדכן אותו לגבי טיפולים חלופיים במידה וקיימים כאלו, לפעול למען האינטרס של המטופל ולשמור על כללי אמנת המקצוע.

קשב- על הרופא להיות קשוב למטופל לגבי כל מידע שזה מוסר לו, כך יוכל הרופא לאבחן את המחלה באופן מדויק יותר.

עדכנות – חשוב לוודא כי הרופא מתעדכן לעיתים קרובות בטיפולים וטכנולוגיות חדשניים. רופא מעודכן יוכל להציע למטופליו טיפולים חדשניים וחלופיים על מנת להתאימם לצרכיהם.

קפדנות – על הרופא לבצע דיאגנוזה מקיפה על מצב המטופל, כמו כן לוודא אלו תרופות המטופל נוטל.

ניסיון – לניסיונו של הרופא בתחומו ישנה חשיבות רבה, בעיקר כשמדובר ברופא מנתח- חשוב להתעניין כמה ואיזה ניתוחים הוא ביצע וכמה שנות ותק יש לרופא בתחום הניתוחים.

רופא מקצוען הינו רופא המגן על פרטיות הלקוח תוך שמירה של סודיות, העומד לרשות הלקוח בהתאם לניסיון ולידע שרכש, הקשוב ללקוח ומתייחס לכל משוב שמקבל ממנו ומפעיל שיקול דעת קפדני ומקצועי תוך עידכון המטופל במצבו הבריאותי ובאופי הטיפול.
עדכנות – חשוב לוודא כי הרופא מתעדכן לעיתים קרובות בטיפולים וטכנולוגיות חדשניים. רופא מעודכן יוכל להציע למטופליו טיפולים חדשניים וחלופיים על מנת להתאימם לצרכיהם.

קפדנות – על הרופא לבצע דיאגנוזה מקיפה על מצב המטופל, כמו כן לוודא אלו תרופות המטופל נוטל.

ניסיון – לניסיונו של הרופא בתחומו ישנה חשיבות רבה, בעיקר כשמדובר ברופא מנתח- חשוב להתעניין כמה ואיזה ניתוחים הוא ביצע וכמה שנות ותק יש לרופא בתחום הניתוחים.

רופא מקצוען הינו רופא המגן על פרטיות הלקוח תוך שמירה של סודיות, העומד לרשות הלקוח בהתאם לניסיון ולידע שרכש, הקשוב ללקוח ומתייחס לכל משוב שמקבל ממנו ומפעיל שיקול דעת קפדני ומקצועי תוך עידכון המטופל במצבו הבריאותי ובאופי הטיפול.